Ons manifest

For a more secure society

Ons manifest

Dit manifest is opgesteld om u een indruk te geven van Fox-IT en onze achterliggende gedachten en overtuigingen. We hopen dat iedereen die bij ons werkt of gaat werken, zich hiermee kan identificeren, zelf ook een enthousiaste Foxer wordt en elke dag met veel plezier aan de slag gaat. Zo werken we gezamenlijk aan het succes van Fox-IT.

Om ons bedrijf een solide basis te geven, heeft een aantal belangrijke Foxers in 2005 onze ideeën formeel onder woorden gebracht. De belangrijkste staan hieronder.

We hebben onze gedachten en overtuigingen in heldere taal op papier gezet om u een duidelijk beeld te geven van de grondbeginselen van ons bedrijf en de uitgangspunten die we als Foxers hanteren bij het nemen van beslissingen.

De directie

Onze missie

Plezier halen uit het ontwikkelen van technische, innovatieve oplossingen voor een veiligere samenleving.

Onze kernwaarden

 • Vooroplopen in innovatie.
 • Geheimhouding; werken met vertrouwelijke informatie en dergelijke informatie genereren, plus het vertrouwen krijgen van onze klanten om met hun gevoelige informatie om te gaan.
 • Onderdeel zijn van iets unieks (trots).
 • Het stimuleren van zowel individuele vaardigheden als ondernemende en technische creativiteit.

Ons BHAG (Big Hairy Audacious Goal)

Een grote speler worden in de beveiligingswereld en mondiaal bekendstaan om onze unieke oplossingen voor organisaties in de meest bedreigende omgevingen. (En tegelijkertijd natuurlijk coole dingen doen!)

 


Waarom hebben we Fox?

We willen graag mooie dingen maken die ook nog eens maatschappelijk nuttig zijn. Omdat we vooruitkijken en problemen aanpakken die qua business nog niet altijd rendabel zijn, zijn we vaak de eersten die echt weten hoe iets in elkaar zit. Met deze kennis werken we aan innovatieve oplossingen. Dat maakt ons werk extra leuk en uitdagend.

Wie zien wij als onze klanten?

De organisaties die een belangrijke en noodzakelijke bijdrage leveren aan onze maatschappij.

Het gros van onze klanten bevindt zich in drie sectoren: de overheden, de financiële sector en de vitale infrastructuur.

Wat is het doel dat we met Fox willen bereiken?

We willen nationaal het nummer één securitybedrijf zijn op het gebied van kennis en innovatie. Dit geldt voor zowel ons imago als de feitelijke business. Daarnaast willen we wereldwijd specifieke unieke producten en diensten leveren aan onze klanten.

Hoe doen we dat?

Met onze expertise en oplossingen helpen we onze klanten met de huidige en opkomende problemen op ons vakgebied. Hierdoor zitten we in de haarvaten van onze klanten en doen ook kennis en ideeën op over de toekomstige mogelijkheden om onze maatschappij veiliger te maken.

Die kennis gebruiken we om producten en diensten te ontwikkelen met als doel deze nationaal en internationaal te verkopen. De oplossingen ontwikkelen we in Nederland en worden volwassen in nauwe samenwerking met onze klanten. De oplossingen die werkelijk onderscheidend zijn en een langere periode voor kunnen lopen op de concurrentie worden doorontwikkeld tot een professionele oplossing voor onze internationale klanten. Zo kunnen wij opschalen en hiermee de ontwikkeling van nieuwe revolutionaire ideeën bekostigen en onze Foxers een aantrekkelijke baan bieden.

Internationaal worden deze oplossingen met zo veel mogelijk marge aan de juiste doelgroepen via de best passende kanalen verkocht. De levering en service geschiedt zo veel mogelijk via partners.

Het organisatiemodel, dat we hiervoor gebruiken, is business unit georiënteerd. Dit betekent dat we ons met clubs van tussen de 20 en 40 man specialiseren in een bepaalde kennis en markt combinatie. De units zijn zelf verantwoordelijk voor hun complete business. Dus zowel het doel als de weg er naar toe wordt door iedere unit autonoom ingevuld.

Wat is het commerciële model?

Winst is voor Fox geen doel op zich. Om bovenbeschreven doel te bereiken is echter wel structureel veel geld nodig voor nieuwe kennis en meestal risicodragende innovatie, hetgeen niet direct en misschien wel nooit geld oplevert. Het model dat we hiervoor gebruiken voorziet hierin.

Binnen de business unit wordt de winst gerealiseerd op zowel de innoverende projecten en onderzoeken als op de producten en diensten. De winst op de verkoop van de producten en diensten is beter schaalbaar dan projecten en onderzoeken en zal daarom extra goed kunnen bijdragen aan het totaal. Het resultaat is in ieder geval zodanig dat hiermee de continuïteit van de business unit ruim gewaarborgd is, inclusief de innovatie die moet worden gedaan om onderscheidende oplossingen te blijven maken.

Omdat wij innovatief willen blijven, zullen we ook zo nu en dan afscheid nemen van producten. Als een product heel succesvol is, dan is het niets voor Fox om het vervolgens jarenlang aan de hele wereld te verkopen. Dat laten we liever over aan een daarbij passend bedrijf. Dit zou kunnen door een hecht partnership, door de verkoop van het intellectueel eigendom of door de volledige verkoop van de business rondom dat product. Het kan natuurlijk ook dat een product niet in trek is, is ingehaald door een concurrerend product, of niet meer past bij de missie van Fox. Dan zullen we dergelijke business uitfaseren.

Fox is als een colonne met voertuigen op missie met ieder een eigen specialisatie. De voertuigen zijn onze business units. Elk voertuig kan ook zelf rijden, maar gezamenlijk gaat het een stuk beter. De voertuigen ontwikkelen steeds verder en passen zich aan aan de wensen van de klant. Af en toe rijdt een voertuig misschien wel van de colonne vandaan, maar andersom kan er ook een nieuw voertuig aan de Fox colonne aanhaken. Kortom Fox is in zijn oplossingen een dynamisch bedrijf. Onze kennis ontwikkelt zich continue en we kiezen ervoor dat onze oplossingen komen en gaan.

Welke cultuur is er bij Fox?

Wij hechten er erg aan dat Foxers tot hun recht komen en met passie en plezier werken. Dat is namelijk goed voor Fox en voor de Foxers. We doen dit door een vrije en zelfverantwoordelijke cultuur te creëren. De Foxcultuur is niet in één of twee zinnen te vatten, maar deze opsomming geeft een goede indicatie:

 • Veel slimme nerds als collega en die waarderen voor hun nerd zijn.
 • Informele sfeer, waarbij toegankelijkheid wordt nagestreefd.
 • Vertrouwelijkheid en integriteit is vanzelfsprekend voor iedereen.
 • Innovatieve organisatie, waarbij kennis centraal staat.
 • Veel vrijheid krijgen, maar ook een hoge eigen inbreng verwachten.
 • In het diepe te worden gegooid, van elkaar kunnen leren en fouten mogen maken.
 • Echt lekkere koffie en een gezamenlijke lunch zonder kassa.
 • Flexibele werktijden.
 • Ideeën van iedereen serieus nemen.
 • Altijd extra alert te zijn, op het paranoïde af. Veel mogelijkheden geven voor diegenen die iets willen bereiken.
 • Elkaar aanspreken op gedrag en elkaar helpen om beter en slimmer te worden.
 • Eerlijk en open zijn in communicatie en gevraagd en ongevraagd je mening kunnen geven.
 • Foxers zijn prettige collega’s.

Kortom Fox is een bedrijf waar je graag wilt werken, maar waar ook veel van je wordt gevraagd.

Hoe kijkt Fox naar loopbaanontwikkeling?

Fox stimuleert persoonlijke ontwikkeling. Als je meer volwassen wordt in je werk houdt dat niet per se in dat je ‘omhoog’ moet. Sterker nog, omhoog is niet altijd hetzelfde als beter. Dit zie je ook terug in onze salarisontwikkeling. Er zijn zowel technisch inhoudelijke als management groeipaden. Qua salaris doen die niet voor elkaar onder.

Medewerkers krijgen de ruimte om zich in hun vakgebied te verdiepen, of horizontaal een tour door Fox te maken. Zo zijn er Foxers die binnenkwamen als stagiair, daarna pentester werden, daarna gingen programmeren en nu een sales rol hebben. Juist door die brede ontwikkeling leer je jezelf beter kennen.

Fox is niet een bedrijf waar iedereen automatisch tot zijn pensioen blijft hangen. Als je bij ons komt werken, kiezen we daar samen voor, jij en Fox, omdat we daar beiden dan meerwaarde in zien en dat is een mooi moment. We weten ook dat aan die periode weer een einde kan komen. Als dat moment zich voordoet, omdat één van beide de meerwaarde niet meer ziet, zullen we er alles aan doen om weer op een open en prettige manier uit elkaar te gaan.

Je kan hier snel veel leren. Voor sommigen kan dat echter niet voldoende zijn. Die willen hun vleugels nog verder uitslaan. Bijvoorbeeld omdat je een keer zelf een bedrijf wilt starten, of projecten wilt managen van 100 miljoen euro. Dat is heel begrijpelijk en ook dan zal Fox jou steunen in een goede overstap.

Foxers zijn trots op het feit dat ze bij Fox werken, en dragen dat ook uit. Het feit dat je daar een baan hebt, verdient respect. Net zoals een voetbalspeler trots is om bijvoorbeeld bij een Champions League club te kunnen spelen.

Wat is leiderschap binnen Fox?

Leiderschap staat binnen Fox voor ruimte en vrijheid geven. Foxers zijn kritische en eigenwijze mensen die geselecteerd zijn op hun zelfstandige en kritische denkvermogen. Zij willen vrijheid bij de invulling van hun werk. Wij geloven erin dat de beste resultaten worden behaald als taken niet worden voorgekauwd, maar iedereen vrijheid ervaart in het werk. Dit kan betekenen dat het eindresultaat anders is dan bedoeld, maar het is aan onze leiders om hier mee om te gaan. Vrijheid is iets anders dan vrijblijvendheid. Het is aan onze leiders om naast te faciliteren ook te confronteren en iedereen aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid en toegevoegde waarde, voor het team en voor Fox.

We kiezen onze leiders bewust en met zorg, waarbij we een sterke voorkeur hebben voor leiders met kennis binnen ons vakgebied. We kiezen leiders die kunnen omgaan met kritische en eigenwijze mensen en die de goede verhouding weten te vinden tussen vrijheid en sturen op resultaten.

Wat is innovatie bij Fox?

Voor Fox is innovatie onmisbaar. Innovatie is het creëren van een nieuwe oplossing die door onze klanten wordt afgenomen. Daarnaast  moet het ook nog concreet de wereld veiliger maken en direct oplossingsgericht zijn. We vinden nieuwe technieken uit of bedenken nieuwe toepassingen bij bestaande technieken.

De meeste ideeën voor iets nieuws komen voort uit een nauwe samenwerking met onze klanten. Door daar veel over de vloer komen, ervaren en begrijpen we hun problemen en te verwachten risico’s. Met onze technische slimheid, komen daardoor de goede ideeën vanzelf naar boven.

Wat bedoelen we met kwaliteit?

Omdat we investeren in kennis zijn wij de experts op ons vakgebied. Met deze kennis leveren we unieke resultaten voor onze klanten. We doen iets voor de volle 100% of helemaal niet.

Deze kwaliteit zit niet alleen in onze dienstverlening. Het zit in alles wat we doen en uitstralen. Dat gaat ook over de ontvangst bij de receptie, de lunch en hoe snel je als klant teruggebeld wordt.

Het belangrijkste is natuurlijk het werk dat we leveren. Of het nou een rapport of een apparaat is, het moet gewoon van voor tot achter kloppen. Om dat te bereiken, is het vereist dat we onze collega’s vragen om elkaars werk kritisch te beoordelen.

Tot slot

Dit manifest borgt de continuïteit en het succes van Fox zoals wij die zien. Daarnaast geeft het alle Foxers houvast in de beslissingen die zij nemen, of die door anderen genomen worden. We delen met elkaar de ambitie om altijd naar dit manifest te handelen, al onderkennen we dat de praktijk soms weerbarstig en tegenstrijdig kan zijn.

Als je je goed kan vinden in bovenstaande uitgangspunten, is de basis voor een mooie tijd bij Fox gelegd. Samen maken we onze maatschappij steeds veiliger.

Fox-IT for a more secure society

Neem contact op

+31 (0) 15 284 79 99

fox@fox-it.com

Delft