Over Fox-IT

Wie wij zijn

Een hack kan enorme gevolgen hebben. Gestolen gegevens kunnen resulteren in financiële schade, reputatieschade en in sommige gevallen zelfs het vertrek van de directie. Een goede beveiligingsstrategie helpt het risico op een incident te verkleinen, en de schade te beperken als er zich desondanks toch een incident voordoet.

De visie van Fox-IT is dat cybersecurity om méér gaat dan alleen technologie. Wij vinden dat het management moet begrijpen welke bedrijfsrisico’s gepaard gaan met cybersecurity. Dit begrip – gekoppeld aan inzicht in actuele dreigingen – vormt de basis voor een geïntegreerde cybersecuritystrategie: een strategie die zowel technische als menselijke en organisatorische aspecten bevat. Voor veel bedrijven betekent zo’n strategie een fundamentele aanpassing van hun puur op technologie gerichte opvattingen over cybersecurity.

Fox-IT ondersteunt overheid en bedrijfsleven bij het verkrijgen van inzicht. Inzicht in wat er precies aan de hand is bij een hack, waarom dit gebeurt en hoe dit in de toekomst te voorkomen is. Fox-IT begrijpt het digitale dreigingslandschap en de risico’s die voor uw organisatie relevant zijn. Wij pakken risico’s aan als onderdeel van een geïntegreerde strategie en werken nauw met u samen om uw verdedigingslinies te versterken. We monitoren uw digitale omgeving om potentiële inbreuken direct te detecteren en zorgen ervoor dat uw organisatie snel en efficiënt in staat is te reageren als er zich een incident voordoet. En als dat nodig is, dan helpen we u daar uiteraard bij.

Ons doel is de betrouwbaarste partner voor cybersecurity te blijven en de samenleving hierdoor veiliger te maken. Als onderdeel van de NCC Group bieden we een volledig pakket van geavanceerde beveiligingsdiensten en -technologieën aan. Wij helpen u bij het opstellen van een beveiligingsstrategie, het in kaart brengen van de risico’s en bij het aanpakken van dreigingen. Kortom: alles om uw organisatie klaar te maken voor het afslaan van zelfs de meest geavanceerde aanvallen.

Welkom bij Fox-IT

Inge Bryan

Managing Director
For a more secure society
  • Experts
  • Services
  • Technology