ISO-certificering

Het is de missie van Fox-IT om technische en innovatieve oplossingen te maken die bijdragen aan een veiliger maatschappij. In het vervullen hiervan geven we hoge prioriteit aan de kernwaarden ‘excellente reputatie’ en ‘geheimhouding’. We hechten grote waarde aan het waarmaken van de verwachtingen van onze klanten op het gebied van IT-security en ‘operational excellence’.

We beschikken over een geïntegreerd managementsysteem dat voldoet aan de eisen voor ISO 9001:2015 + AQAP-2110 editie 3 en ISO/IEC 27001:2013. Met dit systeem beheren we de kwaliteits- en informatiebeveiliginsaspecten van onze bedrijfsvoering. We voldoen hiermee aan alle relevante wettelijke, zakelijke en contractuele veiligheidsverplichtingen.

Wij zorgen er continu voor dat alle aan onze bedrijfsvoering gerelateerde securityrisico’s, -dreigingen en -kwetsbaarheden worden geïdentificeerd, beoordeeld en gemanaged.

Ons doel is om hoogwaardige innovaties te ontwikkelen en onze klanten te voorzien van technologie en services op het gebied van cybersecurity van de allerhoogste kwaliteit. Dit doen wij door:

  • Klantgedreven te werk te gaan en continu de klanttevredenheid te verbeteren.
  • Verbeterdoelen specifiek te maken, op te volgen en te monitoren.
  • Regelmatig de klanttevredenheid over onze oplossingen te evalueren en ons te richten op het verbeteren van de klantbelevenis.
  • Regelmatig het niveau van de dienstverlening te evalueren en ons te richten op het verbeteren van onze dienstverlening.
  • Onze zakelijke informatiebeveiligings- en dienstverleningsrisico’s te beheren.
  • De effectiviteit van ons geïntegreerde managementsysteem continu te verbeteren.
For a more secure society
  • Experts
  • Services
  • Technology