Trainingsvoorwaarden

Trainingsvoorwaarden

Fox-IT is aangesloten bij NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland.

Als lid van NRTO heeft Fox-IT zich te houden aan een aantal richtlijnen. Hieronder vindt u de gedragscode en de algemene voorwaarden voor consumenten en organisaties. Indien u een training via uw werkgever gaat volgen dan gelden de regels voor organisaties, indien u een training op persoonlijke titel gaat volgen dan gelden de regels voor consumenten.

Annuleren
Mocht je niet kunnen deelnemen aan de training, dan ontvangen wij graag schriftelijk de annulering. Hiervoor hanteren wij de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • Tot een maand voor aanvang van de training kunt u zonder kosten annuleren;
  • Bij annulering tussen 28 en 14 dagen voor de aanvangsdatum zijn de kosten 50% van het oorspronkelijke bedrag;
  • Wanneer u binnen 14 dagen voor het begin van de training annuleert, bent u het volledige deelnemersbedrag verschuldigd;
  • Wanneer u op de eerste trainingsdag niet verschijnt, merken wij dat aan als annulering;
  • Bij verhindering kan uw organisatie, in overleg met Fox-IT, een vervangende deelnemer afvaardigen;
  • Bij verhindering tijdens de training blijft het volledige cursusgeld verschuldigd en vervallen de verzuimde uren;
  • Eventueel geleverd cursusmateriaal wordt in rekening gebracht en kan niet worden geretourneerd.

Beroep en bedrijf
Algemene trainingsvoorwaarden Beroep en Bedrijf
Gedragscode Beroep en Bedrijf

Consumenten
Algemene trainingsvoorwaarden Consumenten
Gedragscode Consument

For a more secure society
  • Experts
  • Services
  • Technology