Derde leergang van CyberOpleidingsProgramma (COP) III van start

Ministerie van Defensie en Fox-IT sluiten raamovereenkomst

Derde leergang van CyberOpleidingsProgramma (COP) III van start

De derde leergang van het CyberOpleidingsProgramma (COP), onderdeel van de raamovereenkomst die Fox-IT heeft gesloten met het ministerie van Defensie, is van start gegaan. Fox-IT heeft de afgelopen jaren al diverse cybersecurityopleidingen voor Defensie verzorgd.

De snelheid van de ontwikkelingen in het cyberdomein vereisen onafgebroken verbeteringen en kennisontwikkeling. Zoals beschreven in de Defensie Cyber Strategie, wil Defensie graag de defensieve, operationele en inlichtingencapaciteiten van haar cyberprofessionals blijvend ontwikkelen. Bovendien streeft de gehele Nederlandse Rijksoverheid naar een integrale aanpak van cybercrime. Vanwege deze ontwikkelingen en gezien de succesvolle afronding van de tweede jaargang van het CyberOpleidingsProgramma (COP II), zet Defensie COP in een andere opzet voort. Dit betekent onder andere dat Fox-IT en Defensie de derde jaargang van COP, in tegenstelling tot voorgaande jaren, nu modulair en interdepartementaal aanbieden.

Mede door COP wil Defensie de kennisuitwisseling, alsook het creëren van synergie, met de andere ministeries meer stimuleren. Binnen Defensie zelf zijn goede ervaringen opgedaan met synergie tussen verschillende defensieonderdelen en die synergie moet nu ook Rijksbreed mogelijk worden. Dankzij de modulaire opbouw van COPIII hoeft de opleiding niet meer een heel jaar aaneengesloten gevolgd te worden. Bovendien kunnen alleen die onderdelen gevolgd worden die nodig zijn voor het opdoen van specifieke securitykennis.

De opleiding omvat een theoriegedeelte en een praktijkdeel, die beiden plaatsvinden bij Fox-IT. Het is een forse tijdsinvestering, waarvoor defensie goed opgeleide cyberprofessionals terugkrijgt. Commandant Defensie Cyber Commando Brigade-generaal Hans Folmer: “Deelnemers aan COP doen kennis en vaardigheden op maar, en dit is cruciaal, gaan in hun doen en laten nog meer als een cyber security professional denken en handelen. Omdat zij een flinke periode binnen een gespecialiseerd cybersecuritybedrijf meedraaien, krijgen ze de skills en mindset mee van deze specialisten, wat ze mee terugnemen naar hun dagelijkse werk.”

 

Nu bij Fox-IT

Neem contact op

+31 (0) 15 284 79 99

fox@fox-it.com

Delft