Olie- en gasindustrie

Beschermen van bedrijfsmiddelen en veilige (data)communicatie garanderen

Olie- en gasindustrie

Olie- en gasinstallaties worden steeds afhankelijker van Industrial Control Systems (ICS) voor het aansturen van productieprocessen. Daardoor wordt ook de beveiliging van zulke systemen en hun onderlinge communicatie belangrijker. ICS-technologie is echter niet ontworpen met het oog op cyberbeveiliging, zodat het aan de integrators en eindgebruikers is om afdoende beveiligingsmaatregelen te treffen. De lange levensduur van ICS-technologie, de afhankelijkheid van derden voor onderhoud en ondersteuning en de ingewikkelde wisselwerking tussen productie- en bedrijfsnetwerken maken beveiliging lastig.

Door de politiek gevoelige aard van de olie- en gasindustrie zijn deze bedrijven vaak het doelwit van politiek gemotiveerde spelers, zoals natiestaten en ‘hacktivisten’. De hoge waarde van de producten vormt een stimulans voor financieel gemotiveerde spelers, zoals cybercriminelen, om deze bedrijven af te persen. Aanvallers zijn steeds beter in staat om met behulp van geavanceerde technieken in te breken in bedrijfsomgevingen en productiesystemen te verstoren of plat te leggen.

Onze ervaring is dat de complexiteit van het beveiligen van de olie- en gasindustrie en de groeiende dreiging van technisch onderlegde aanvallers een ‘defense-in-depth’ aanpak noodzakelijk maken: een combinatie van informatie, geavanceerde preventie, detectie en respons. Alleen door gespecialiseerde technologieën voor het afschermen en beveiligen van kritieke (productie)omgevingen te combineren met de detectie van inbreuken en een snelle respons, kan de impact van cyberaanvallen zo veel mogelijk worden beperkt. We helpen bedrijven in de olie- en gasindustrie met het verkrijgen van inzicht in hun specifieke dreigingslandschap. We leveren de nodige informatie, managed services en adviezen voor het verbeteren van hun beveiligingsaanpak. We leveren ook gespecialiseerde technologie om (data)communicatie te beveiligen en de verdediging tegen cyberaanvallen te verbeteren.