Advocatuur

Werken aan vertrouwen

Advocatuur

Voor advocaten- en accountancykantoren is omgaan met gevoelige informatie over cliënten, fusies/overnames en andere privacygevoelige gegevens onderdeel van het dagelijks werk. Dat werk bestaat daarnaast uit het verwerken van digitale documenten, die zo snel mogelijk moeten worden doorzocht op relevante informatie. Budgetten en resources zijn beperkt, maar toch moet het werk snel en correct gebeuren.

De informatie die een advocaten- of accountancykantoor in zijn bezit heeft, is interessant voor diverse partijen: andere kantoren, concurrenten van cliënten, (cyber)criminelen enzovoort. Deze ondernemingen beginnen langzaam te beseffen hoe gemakkelijk diefstal is en hoe klein de kans dat overtreders worden gepakt. Ze krijgen te maken met dreigingen variërend van rechttoe rechtaan tot zeer geavanceerd.

Het is dan ook geen sinecure om ervoor zorgen dat de cliënt vertrouwen blijft houden in wat je doet, terwijl je grote hoeveelheden digitale informatie moet verwerken en geregeld technisch complex onderzoek doen. Onze ervaring is dat dit een evenwichtige benadering vergt van cyberbeveiliging en slimme digitale analysemethoden.

We werken samen met de grootste advocaten- en accountancykantoren om hen te helpen met het in kaart brengen van hun specifieke dreigingslandschap. We bieden de nodige informatie, managed services, advies en technologie om hun beveiliging te verbeteren.