Markten en uitdagingen

Cyberbeveiliging begint met inzicht in het dreigingslandschap

Markten en uitdagingen

Elke organisatie loopt beveiligingsrisico’s.

De mate waarin beveiligingsmaatregelen nodig zijn, is afhankelijk van de bedrijfsrisico’s, het specifieke dreigingslandschap, de wet- en regelgeving en de mate waarin de risico’s acceptabel zijn voor de organisatie. Al deze afhankelijkheden moeten bekend zijn, aangevuld met inzichten die door beveiligingsmonitoring zijn verkregen. Op die manier kan een organisatie de situatie overzien en kan het de beste en meest rendabele manier kiezen om de beveiliging te verbeteren.

In elke markt zorgt een combinatie van specifieke kenmerken van die markt en de cyberdreigingen voor andere bedrijfsrisico’s. We zien het als onze taak dreigingen en risico’s voor iedere markt in kaart te brengen en te doorgronden. Alleen op die manier kunnen we aanvallen in die specifieke markten tijdig voorkomen, detecteren en aanpakken. Bovendien investeren we flink in het verzamelen, analyseren en ontwikkelen van sectorspecifieke informatie.

Of het nu gaat om bedrijven, vitale infrastructuren of de overheid, wij zijn er om u van dienst te zijn.

Dit zijn de sectoren waarin we actief zijn:

Corporates

De balans tussen werkbaarheid en beveiliging

Van klein tot groot, van bekend merk tot speler achter de schermen: elk bedrijf heeft waardevolle informatie, bedrijfsmiddelen of processen te beschermen. Soms is die waarde direct duidelijk: intellectuele eigendommen, beursgevoelige informatie, persoonsgegevens van klanten of werknemers, etc. Maar voor veel andere zaken wordt die waarde pas duidelijk als het al te laat is.

Kritieke infrastructuren

Uitval koste wat kost voorkomen

Vaak vinden we de producten en diensten van onze kritieke infrastructuren vanzelfsprekend, denk aan energie, water, gas, communicatie, sluizen en bruggen. Deze leveranciers moeten niet alleen economisch verantwoorde maatregelen treffen om de eigen organisatie te beschermen, maar vooral ook maatregelen om hun dienstverlening aan de samenleving veilig te stellen. Zo mogelijk zelfs verplicht door de overheid.

E-commerce

Vertrouwen is essentieel

E-commerce-bedrijven zijn afhankelijk van het vertrouwen van de klant en van financiële transacties. Aan de betrouwbaarheid van die transacties mag niet getwijfeld worden. De sterke groei van e-commerce en de ontwikkeling van mobiele betaalmethoden als vervanging van betalingen met chip en pincode, maakt de sector tot een aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen.

Financiële sector

Flexibiliteit gewaarborgd

Financiële instellingen hebben wat betreft beveiliging te maken met grote uitdagingen. Flexibele en gemakkelijk te gebruiken onlinediensten zijn een basisvereiste in de sector. Hetzelfde geldt voor het waarborgen van vertrouwen, de juiste omgang met persoonsgegevens en de financiële integriteit van zakelijke en particuliere klanten. Om nog maar te zwijgen van de noodzaak om operationele processen soepel te laten verlopen en verstoring van de dagelijkse werkzaamheden te voorkomen.

Overheid en Defensie

Beveiliging tegen manipulatie en sabotage

Naarmate overheden meer online activiteiten ontplooien, wordt de beschikbaarheid van digitale diensten, de bescherming van persoonsgegevens en het garanderen van de nationale veiligheid steeds belangrijker. Overheden hebben altijd al met gevoelige informatie gewerkt, maar nu de dienstverlening, de communicatie met ambassades, de planning van militaire operaties enzovoort, allemaal gedigitaliseerd worden, is de bescherming tegen datadiefstal uitgegroeid tot een serieuze aangelegenheid.

Hightech & maakindustrie

Beschermen van bedrijfseigen informatie en zekerstellen van productieprocessen

De hightechindustrie wordt gedefinieerd door haar informatie-, technologie- en productieprocessen. Verlies van intellectueel eigendom of verstoring van de productie kan het concurrentievermogen schaden of bedrijven zelfs over de kop laten gaan. Het beschermen van de belangrijkste bedrijfsmiddelen is essentieel voor het goed functioneren van het bedrijf.

Advocatuur

Werken aan vertrouwen

Voor advocaten- en accountancykantoren is omgaan met gevoelige informatie over cliënten, fusies/overnames en andere privacygevoelige gegevens onderdeel van het dagelijks werk. Dat werk bestaat daarnaast uit het verwerken van digitale documenten, die zo snel mogelijk moeten worden doorzocht op relevante informatie. Budgetten en resources zijn beperkt, maar toch moet het werk snel en correct gebeuren.

Olie- en gasindustrie

Beschermen van bedrijfsmiddelen en veilige (data)communicatie garanderen

Olie- en gasinstallaties worden steeds afhankelijker van Industrial Control Systems (ICS) voor het aansturen van productieprocessen. Daardoor wordt ook de beveiliging van zulke systemen en hun onderlinge communicatie belangrijker. ICS-technologie is echter niet ontworpen met het oog op cyberbeveiliging, zodat het aan de integrators en eindgebruikers is om afdoende beveiligingsmaatregelen te treffen. De lange levensduur van ICS-technologie, de afhankelijkheid van derden voor onderhoud en ondersteuning en de ingewikkelde wisselwerking tussen productie- en bedrijfsnetwerken maken beveiliging lastig.