Dreigingen, aanvallers en bedrijfsrisico’s

Beveiliging is een continu proces

Dreigingen, aanvallers en bedrijfsrisico’s

Weet u wat u moet doen?

In het geval van een cyberaanval is het zaak om snel, kalm en gecoördineerd te reageren. Vaak is snel onderzoek noodzakelijk en veel beslissingen moeten genomen worden in de eerste uren na melding van de aanval. Wat te doen als een kwaadwillende zijn pijlen op kwetsbare, kritieke bedrijfsprocessen richt, vertrouwelijke informatie steelt of belangrijke bedrijfsinformatie manipuleert? Tot op welke hoogte kan de organisatie zulke gebeurtenissen voorkomen, detecteren en aanpakken? Zijn de genomen maatregelen werkelijk effectief? Wat is de beste strategie? Waar moet u beginnen?

De ondersteuning van een kundig responsteam is noodzakelijk om snel en grondig onderzoek te kunnen doen naar datalekken, diefstal van bedrijfsgegevens en andere cybercriminaliteit. Onze experts zetten geavanceerde digitale onderzoekstechnieken (‘forensics’) en speciale tools in om digitale bewijzen te verzamelen en de bedrijfssystemen te beveiligen. Ook adviseren ze u over het verdere verloop van het proces, van de interne communicatie en juridische zaken tot het – indien nodig – inlichten van de Autoriteit Persoonsgegevens, politie en pers.

Hoe we succesvolle cyberbeveiligingsprogramma’s ontwikkelen, bouwen, uitvoeren en ondersteunen.

Bent u slimmer dan zij?

Slimme aanvallers weten vaak hoe ze de beveiliging moeten omzeilen. Criminele businessmodellen zijn veranderd, bendes hoeven veel minder te investeren per doelwit en zij beschikken over nieuwe manieren om organisaties aan te vallen. Bovendien stappen criminelen zo nodig over van hightech naar lowtech en omgekeerd, terwijl er voortdurend nieuwe malware wordt ontwikkeld. Om online dreigingen met succes aan te pakken moeten gebeurtenissen op meerdere niveaus en met elkaar in verband worden gebracht: end-point, click path, financieel en cross sessions.

Als u wilt weten hoe goed uw organisatie op cyberaanvallen is voorbereid, moet u vanuit het perspectief van technologie, processen en kennis een inschatting maken hoe het staat met uw aanpak van cyberbeveiliging. Cyberdreigingen en kwetsbaarheden zijn gekoppeld aan bedrijfsrisico’s en vereisen een informatiegestuurde benadering om de juiste mix van preventie-, detectie- en responsvaardigheden te kunnen samenstellen. We kunnen een volledig scala aan geavanceerde beveiligingsdiensten en -oplossingen aanbieden. Op basis daarvan kunt u een beveiligingsstrategie opstellen, dreigingen en risico’s in kaart brengen en aanpakken, de juiste technologieën implementeren en uw organisatie voorbereiden om aanvallen af te slaan.

We richten ons volledig op de verdediging van onze klanten en kunnen de gehele beveiliging aanpakken; van programma- tot projectniveau. We helpen bedrijven, overheden en publieke instellingen met het plannen, ontwikkelen en uitvoeren van succesvolle beveiligingsprogramma’s. We lossen afzonderlijke beveiligingsproblemen op en voeren specifieke projecten uit.

We beginnen met het in kaart brengen van het dreigingslandschap en de bedrijfsrisico’s, in relatie tot de sector en op basis van onze eigen expertise. We houden de ontwikkelingen, trends en issues continu in de gaten. Met de kennis die we opdoen kunnen we problemen voorkomen en effectieve, geoptimaliseerde verdedigingslinies opwerpen.

Op die manier helpen we organisaties om hun maatregelen te prioriteren, resulterend in een (kosten)effectieve security roadmap waarmee het businessmodel kan worden beschermd en de bedrijfscontinuïteit kan worden verzekerd.

Begrijpen hoe cybercriminelen zich ontwikkelen is essentieel voor het plannen van strategieën van aanpak. Inzicht vereist méér dan informatie over de technische aspecten van de aanval. De vraag is niet langer of er malware is gebruikt of niet. Het wie, waarom en hoe van (potentiële) aanvallen is even belangrijk. Om tot bruikbare informatie te komen zijn structurering en automatisering noodzakelijk.

Het voortdurend omzetten van kennis van het dreigingslandschap in geoptimaliseerde detectiemethoden en -strategieën is belangrijk om zoveel mogelijk te kunnen detecteren en inzicht te geven in het gedrag van de cybercriminelen. Het monitoren van de beveiliging van kritieke bedrijfsmiddelen is even belangrijk en levert relevante informatie op voor het strategische besluitvormingsproces. Dat is in wezen waar het om draait als Fox-IT klanten helpt met het plannen, ontwikkelen en uitvoeren van effectieve cyberbeveiligingsprogramma’s.