Continuïteit en bedrijfswaarde

Neem cybercriminelen altijd serieus

Continuïteit en bedrijfswaarde

Fox-IT helpt klanten over de hele wereld met het beschermen van gegevens, merken en de waarde van de organisatie.

Het aantal IT-beveiligingsincidenten neemt sterk toe. Digitale oplichting, fraude, bedrijfsspionage en afpersing zijn dagelijks nieuws. Aan de ene kant zien we een groeiende impact van aanvallen met ransomware, aan de andere kant is er geavanceerde malware die wordt ingezet door overheden en de huidige (krachtige) detectiemethoden kan omzeilen. Dit vormt een bedreiging voor de economische groei, geopolitieke relaties, het bedrijfsleven, financiële belangen en – steeds vaker, bijvoorbeeld via het ‘internet of things’ – zelfs onze persoonlijke veiligheid.

Elk bedrijf dat is gehackt kan erover meepraten wat dat betekent voor de bedrijfswaarde. Er wordt regelmatig klant- en managementinformatie gestolen, resulterend in financiële schade, een beschadigde reputatie en – in sommige gevallen – zelfs het vertrek van de directie. We hebben talloze grote bedrijven in zulke situaties geholpen meer inzicht te krijgen in wat er precies aan de hand was, waarom het kon gebeuren en hoe het in de toekomst kan worden voorkomen. Ook hebben we adviezen gegeven over het voorkomen van toekomstige aanvallen.

Op basis van onze ervaringen menen we dat de huidige cyberbeveiligingsoplossingen tekortschieten in het beschermen tegen die dreigingen. Er is een overkoepelende, op kennis gebaseerde en operationele benadering van cyberbeveiliging nodig. Alleen zo kan een adequate bescherming tegen geavanceerde dreigingen tot stand komen.

Cyberbeveiliging gaat om méér dan technologie. Om de cyberbedreigingen waarmee organisaties tegenwoordig te maken krijgen af te kunnen slaan, moet het management  op de hoogte zijn van de bedrijfsrisico’s en de impact ervan. Op basis van die kennis, gecombineerd met inzicht in het dreigingslandschap, kan een geïntegreerde cybersecurity worden ontwikkeld. Daarbij moet niet alleen naar de technische aspecten worden gekeken, maar ook naar de menselijke en de organisatorische. Voor veel bedrijven betekent dat een fundamentele verandering van hun opvattingen over cyberbeveiliging.

Cyberbeveiliging gaat om méér dan technologie. Het is een op kennis gebaseerde, geïntegreerde en business-gerelateerde benadering.

Dit is waar Fox-IT voor staat: we begrijpen het digitale dreigingslandschap en de risico’s ervan voor uw organisatie. We pakken op een geïntegreerde manier die risico’s aan en werken nauw samen met onze klanten om hun verdedigingslinies te verbeteren. We monitoren de digitale omgeving om potentiële inbreuken direct te detecteren en zorgen ervoor dat de organisatie snel en efficiënt kan optreden in het geval er zich een (ernstig) incident voordoet.

Ons doel is om met een compleet portfolio de meest geavanceerde en meest betrouwbare partner voor cyberbeveiliging te worden. Als onderdeel van NCC Group bieden we een volledig pakket van geavanceerde beveiligingsdiensten en -oplossingen aan. Op basis daarvan kunt u uw beveiligingsstrategie opstellen, dreigingen en risico’s in kaart brengen en aanpakken. Zo kunnen de juiste technologieën worden geïmplementeerd, zodat uw organisatie klaar is om aanvallen af te slaan.