Onze visie op security

Cyberbeveiliging is het domein van specialisten

Onze visie op security

Technologie heeft een enorme impact op ons professionele en persoonlijke leven. Internet heeft de traditionele barrières voor het delen van informatie weggenomen en digitalisering heeft geleid tot nieuwe businessmodellen en klantbelevingen. Naarmate de voordelen hiervan zich sterker doen gelden, nemen ook de kwetsbaarheden en mogelijkheden tot misbruik toe. Tot de grote uitdagingen voor organisaties behoren daarom het beheersen van de bedrijfsrisico’s en het garanderen van de bedrijfscontinuïteit op de meest (kosten)efficiënte manier.

Aanvallers hebben zich sterk georganiseerd en richten hun pijlen op het verstoren van processen, het stelen of vernietigen van gegevens of het gijzelen van systemen. Organisaties krijgen steeds meer te maken met digitale spionage, fraude en datalekken. De verdediging hiertegen is veel complexer geworden. De impact als het misgaat is ook ernstiger. Denk aan mogelijke boetes, herstelkosten, juridische kosten, verlies van vertrouwen en reputatieschade.

De enige manier om de criminelen vóór te blijven is een actieve beveiliging tegen cyberaanvallen. Cyberbeveiliging is een continu proces met als doel het zeker stellen van de bedrijfscontinuïteit en het voorkomen van schade. Organisaties hebben een overkoepelend programma nodig om zich beter te kunnen wapenen tegen cyberdreigingen, zodat ze bij ernstige incidenten niet stil komen te liggen. Of om op zijn minst in staat zijn om zich in zo kort mogelijke tijd te herstellen van een aanval. Een dergelijke verdediging vereist operationele processen die in lijn zijn met het algehele risicobeleid.

Wij ontwerpen, ontwikkelen en runnen succesvolle cyberbeveiligingsprogramma’s die bijdragen aan een veiligere samenleving.

Als gevolg van de digitalisering is het verband tussen cyberrisico’s en bedrijfsprestaties steeds sterker geworden. Hierdoor komt de verantwoordelijkheid voor het managen van cyberrisico’s steeds vaker bij de directie en het management te liggen. Hun taak is om het bedrijf te laten groeien. Tegelijkertijd moeten zij zorgen dat processen veilig en robuust zijn. En zij moeten beschikken over inzicht in wat er moet gebeuren om de toenemende cyberdreigingen te voorkomen, te detecteren en aan te pakken.

Cyberbeveiliging is een van de meer complexe organisatievraagstukken. Er zijn daardoor nog maar weinig organisaties die beschikken over de competenties en middelen om zich goed te beveiligen en tegelijkertijd hun zakelijke processen te optimaliseren. Het is inmiddels een  vraagstuk dat aangepakt moet worden door specialisten, die zowel de technische details als de algehele impact op de organisatie begrijpen.

Wij helpen organisaties met het ontwikkelen van die interne competenties, en ondersteunen waar nodig de operationele teams die voor cybersecurity verantwoordelijk zijn. We leveren alle benodigde diensten om dreigingen en risico’s in kaart te brengen, een effectieve beveiligingsstrategie te formuleren en de juiste technologieën te implementeren. Zodanig dat deze de operaties niet in de weg zitten, of zelfs nieuwe business mogelijk maken die een solide beveiliging vereist. Met andere woorden:

  • we stellen uw behoeften op strategisch niveau vast;
  • we vertalen deze behoeften naar het operationele niveau (en naar alle niveaus daartussenin);
  • we leiden u door het uitvoeringsproces;
  • we zorgen ervoor dat uw securitycompetenties zich volgens plan ontwikkelen.

Neem contact op

+31 (0) 15 284 79 99

fox@fox-it.com

Delft