Strategie, architectuur en implementatie

Wij helpen bij het verbeteren van uw cyberbeveiliging

Strategie, architectuur en implementatie

Voor een goede cyberbeveiliging moet de organisatie enkele lastige vragen beantwoorden: Hoeveel beveiliging is genoeg? Waarin moet ik investeren? Hoe doe ik het in vergelijking met mijn branchegenoten? Fox-IT helpt organisaties de huidige staat van cyberbeveiliging te bepalen en geeft aan wat er moet worden verbeterd om alle dreigingen het hoofd te kunnen bieden. Onze evaluatie omvat een technische en procesmatige beoordeling. We vertalen deze kennis in een beveiligingsstrategie waarmee u de beveiligingsinspanningen van uw organisatie kunt aansturen. We helpen met het prioriteren van de security roadmap, zodat die afgestemd is op de specifieke behoeften van uw organisatie.

Een beveiligingsstrategie en bijbehorende road map zijn waardevolle tools om uw beveiligingscapaciteiten voor de langere termijn te kunnen ontwikkelen. We hebben talloze organisaties geholpen met het ontwikkelen, verbeteren en uitvoeren van zulke plannen. Ons grootste voordeel is dat we voor onze aanbevelingen en ondersteuning gebruik kunnen maken van door ons zelf ontwikkelde technologie en algemene operationele expertise. Onze ondersteuning bestaat uit vier kernelementen:

1. We stellen vast welke risico’s en belangen beheerd moeten worden door middel van cyberbeveiliging.

Zo kunt u er voor zorgen dat de beveiligingsmaatregelen afgestemd zijn op de strategie, doelen en processen van uw organisatie. Kennis van de bedrijfsrisico’s helpt ons te bepalen welke data, systemen en mensen met name belangrijk zijn voor de business.

2. We beoordelen de huidige benadering van cyberbeveiliging en bepalen of die in lijn is met het dreigingslandschap en de mate waarin de organisaties risico’s tolereert.

Hoewel we goed kijken naar de technische mogelijkheden, zijn onze evaluaties ook gericht op ‘zachtere’ elementen, zoals de beveiligingsstrategie, processen, de inzet van technologie en mensen/expertise. We analyseren ook de manier waarop de kernfuncties van cyberbeveiligingsprocessen zijn geïmplementeerd. We stellen vast hoe de de cyberbeveiliging van een organisatie zich ontwikkelt en we kijken naar de ambities wat betreft doelen en de mate waarin risico’s afgedekt moeten worden. Op basis hiervan formuleren en we gerichte aanbevelingen en geven de prioriteiten aan.

We brengen het dreigingslandschap van de organisatie in kaart.

3. We vertalen observaties en aanbevelingen in een beveiligingsstrategie en een road map waarmee u de beveiligingsinspanningen van uw organisatie kunt aansturen.

De strategie is bedoeld om alle beveiligingsinspanningen van de organisatie te focussen en zorgt ervoor dat de belangrijkste en gevoeligste kwesties het eerst worden aangepakt. Een en ander resulteert in gerichte adviezen vanuit het perspectief van technologie, processen en mensen. Kortom, een evenwichtige en effectieve (en niet alleen technische) benadering.

4. We ondersteunen de implementatie of verbetering van beveiligingsmaatregelen, in lijn met de road map.

Ten eerste bewaken we de implementatie, onder meer door geregeld penetratietests en netwerkaudits uit te voeren. In de tweede plaats kunnen we ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van een Security Operations Center (SOC). Onze hybride SOC-oplossing voorziet in geavanceerde beveiliging in de vorm van een managed service. Tegelijkertijd bouwen we intern de capaciteiten op, zodat we de activiteiten die de klant uiteindelijk zelf wil uitvoeren, geleidelijk kunnen overdragen. In de derde plaats biedt onze FoxAcademy trainingen voor uw medewerkers. We verzorgen een breed scala aan trainingsprogramma’s, van algemene bewustzijnstraining tot juridische training en diepgaande technische training in het in-house uitvoeren van beveiligingsprocessen.

Welk beveiligingsniveau bij u past en tot op welke hoogte u processen zelf wenst te implementeren, zijn vragen waarover u goed moet nadenken en waarbij we u graag adviseren.