Intelligence: de kern van uw beveiliging

Wij ontwikkelen uw operationele cybercapaciteiten

Intelligence: de kern van uw beveiliging

Gefragmenteerde, statische oplossingen volstaan niet langer om de huidige en toekomstige dreigingen het hoofd te bieden. Om kans te maken tegen geavanceerde dreigingen, moeten organisaties hun operationele capaciteiten verder ontwikkelen op vier kritieke gebieden: intelligence, preventie, detectie en respons. Of de beveiliging uitbesteden.

Dit zijn dan ook de vier onderdelen van onze ‘actieve beveiliging’, een continu (optimalisatie)proces voor geavanceerde cyberbeveiliging. Het is in wezen een op dreigingsinformatie, technologie en diensten gebaseerd proces dat als waarschuwingssysteem dient en de algehele beveiligingsaanpak van de organisatie aanzienlijk verbetert. Tegelijkertijd is het een operationele benadering waarmee niet alleen bekende dreigingen worden gedetecteerd, maar ook nieuwe, onbekende dreigingen. Mits goed uitgevoerd, versnelt het de vertaalslag van detectie naar informatie en weer terug. Onze technologie zorgt ervoor dat dit proces zo soepel mogelijk verloopt.

Intelligence

Intelligence zorgt voor inzicht in het dreigingslandschap en maakt het mogelijk de cyberbeveiliging te verbeteren. Als u uw tegenstanders en hun bedoelingen niet kent, is het onmogelijk om uzelf tegen hen te beveiligen. Dat heeft niet alleen betrekking op de technische aspecten van uw beveiliging, maar ook op mensen en de organisatie.

Preventie

Intelligence is nodig om uw weerbaarheid te verbeteren en aanvallen op uw organisatie af te slaan. Bij preventie is het belangrijk om een moderne verdediging in meerdere lagen op te bouwen, afgestemd op het algehele dreigingslandschap. Het doel is om de kans op succesvolle detectie en herstel te vergroten: het fundament voor uw beveiligingsstrategie, architectuurontwerp en beleidsvorming.

Detectie

Detectie is essentieel voor een actieve verdediging tegen (geavanceerde) cyberdreigingen. Het dient als waarschuwingssysteem in het geval kwaadwillenden zich toegang willen verschaffen tot uw systemen. Of het nu op locatie of in de cloud is, wij helpen u met het detecteren en monitoren van verdachte activiteiten. Dat vraagt om een operationele omgeving die beveiligingsanalyses ondersteunt en waarin informatie over dreigingen vertaald kan worden naar beproefde detectiemodellen. Deze modellen kunnen vervolgens gemakkelijk in het Cyber Threat Management platform worden opgenomen.

Respons

Snel reageren op incidenten, de dreiging wegnemen en de bedrijfsactiviteiten ongehinderd voortzetten. Het responsproces treedt in werking zodra beveiligingsincidenten gedetecteerd en bevestigd zijn. De aard van dit proces is afhankelijk van de ernst van het incident. De meeste incidenten zullen weinig impact hebben op de bedrijfsvoering (aangezien ze meteen worden gedetecteerd), maar andere kunnen grote risico’s vormen; denk bijvoorbeeld aan een datalek, ongeautoriseerde financiële transacties, bedrijfsspionage of erger. Dat zijn crisissituaties die om een professioneel respons- en onderzoeksproces vragen.