Betrokkenheid en samenwerking

Wij helpen u grip te krijgen op uw IT-beveiliging

Betrokkenheid en samenwerking

Veel organisaties beseffen dat ze grip moeten krijgen op hun beveiliging, maar moeten vervolgens kiezen tussen het uitbesteden van beveiligingsprocessen of investeren in en opbouwen van een eigen Security Operations Center (SOC). Als u dit een moeilijke keuze vindt, dan zijn de Managed Security Services (MSS) van Fox-IT wellicht iets voor u.

Wij leveren op intelligence gebaseerde diensten die als waarschuwingssysteem fungeren. Doordat u constant zicht houdt op externe en potentiële interne dreigingen, kunt u de algehele beveiligingsaanpak verbeteren. Met onze zelf ontwikkelde technologie kunt u bepaalde diensten van het SOC overnemen op het moment dat u daarvoor de capaciteiten heeft.

Onze continu bijgewerkte dreigingsinformatie maakt het mogelijk de beveiliging proactief aan te pakken. We hebben ontdekt dat nauwe samenwerking in veel gevallen resulteert in de gezamenlijke ontwikkeling van cybervaardigheden. We weten exact wat nodig is om de digitale omgeving van de klant te beveiligen, hoeveel werk dat is en welke beslissingen daarvoor moeten worden genomen.

Problemen begrijpen, hoe ze zich voordoen en hoe we ze kunnen voorkomen of oplossen, is ons proces om hoogwaardige beveiligingsdiensten te kunnen ontwikkelen. En aangezien we dat samen met u willen doen, proberen we een beveiligingsomgeving te creëren die zich constant ontwikkelt en aanpast aan de meest geavanceerde cyberaanvallen.

Het Security Operations Center van Fox-IT geeft u inzicht in de risico’s en impact van cyberdreigingen voor uw organisatie.

Enkele voordelen van onze Managed Security Services zijn:

Uitbesteden van uw Security Operations Center

Onze beveiligingsspecialisten monitoren uw systemen vanuit het Security Operations Center (SOC), 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Ze detecteren en onderzoeken cyberaanvallen en verdachte activiteiten, zoals geavanceerde hackpogingen, datalekken en virusverspreiding. Alleen als er reëel gevaar dreigt, en het incident is bevestigd, doen we uitvoeriger onderzoek en informeren we u binnen 15 minuten. We adviseren u dan hoe u zich het beste kunt verdedigen en hoe u zulke aanvallen in de toekomst kunt voorkomen. Door snel op te treden voorkomt u niet alleen een potentiële crisis, maar voldoet u ook aan de huidige en toekomstige regelgeving aangaande datalekken.

Het ondersteunen van uw incident readiness

Onze monitoring leidt tot ‘incident readiness’. Onze sensoren registreren forensische gegevens die we ook bewaren. Op basis van die gegevens krijgt u beter inzicht in cyberdreigingen. Aan de hand van deze gegevens kunt u dreigingen direct onderzoeken, zodat u niet langer afhankelijk bent van ongestructureerde informatie op meerdere systemen. Behalve oplossingen voor bekende dreigingen, leveren we ook maatoplossingen voor het detecteren van onbekende dreigingen op basis van ongebruikelijke patronen. Op die manier kan onderbreking van bedrijfsprocessen vaak worden voorkomen.

Ondersteuning door ons eigen SOC

Als beveiligingspartner kunnen we u ook helpen de juiste keuzes te maken voor wat betreft het beveiligen van uw informatie. U kunt gebruikmaken van onze kennis en monitoringinformatie over dreigingen om uw beveiligingsbeleid te (her)definiëren en uw beveiligingsmethoden te verbeteren. Of ontwikkel en verbeter uw eigen SOC-processen en doe (een deel van) de monitoring zelf. Waar nodig bieden we trainingen om de kennis en vaardigheden voor het in-house uitvoeren van processen te verbeteren.