SWIFT en Fox-IT verstevigen cybersecurity-samenwerking

Intentieverklaring ondertekend tijdens Belgisch staatsbezoek aan Nederland

SWIFT en Fox-IT verstevigen cybersecurity-samenwerking

Brussel, 30 november 2016 – SWIFT en Fox-IT hebben een intentieverklaring ondertekend voor verdere samenwerking op het gebied van beveiliging tegen cyberaanvallen die de mondiale financiële gemeenschap aantasten.

De ondertekening vond plaats als onderdeel van het staatsbezoek van België aan Nederland, in aanwezigheid van Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van Nederland en de Minister-President van Vlaanderen Geert Bourgois, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rudi Vervoort, alsmede de Belgische Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem.

Fox-IT werkt nauw samen met SWIFT op het gebied van cyberveiligheid. Samen met BAE Systems ondersteunt Fox-IT SWIFT bij het toepassen van het Customer Security Programme (CSP) van de coöperatie. De ondersteuning betreft met name een nauwe samenwerking met SWIFT’s Customer Security Intelligence team om de informatie-uitwisseling met betrekking tot de beveiliging van de klanten van de coöperatie te versterken.Dit programma is in juni 2016 van start gegaan. Het is een specifiek initiatief om de veiligheid van internationaal bankieren te versterken en verder te ontwikkelen. Het programma bouwt voort op eerdere beveiligingsinspanningen van SWIFT en de financiële sector.

In het kader hiervan onderzoekt de groep beveiligingsincidenten bij klanten en worden onderzoeken die zij uitvoeren ondersteund. SWIFT publiceerde eerder geanonimiseerde bevindingen over de werkwijzen van cyberaanvallers. De groep heeft ook Indicators of Compromise (IoCs) ontwikkeld en heeft klanten de nodige informatie verstrekt om deze aanvallen beter te detecteren en te voorkomen.

Naast al eerder aangekondigde SWIFT CSP-maatregelen, heeft dit proactief verzamelen van inlichtingen en forensische analyse al tastbare resultaten opgeleverd. Deze maatregelen hebben bijvoorbeeld geholpen bij het detecteren en voorkomen van aanvallen bij SWIFT-klanten.

Over het SWIFT Customer Security Programme

SWIFT’s Customer Security Programme, opgestart in juni 2016, is een specifiek initiatief ontworpen om de veiligheid van internationaal bankieren te versterken en verbeteren, verder bouwend op de al gedane inspanningen van SWIFT en de sector. Het programma zal een operationeel en veiligheids-referentiekader duidelijk definiëren, waaraan klanten moeten voldoen om hun verwerking en behandeling van SWIFT berichten voldoende te beschermen. SWIFT zal tevens zijn producten en diensten blijven verbeteren om klanten te voorzien van bijkomende verdediging en beschermingsmechanismen, die op hun beurt klanten helpen aan het referentiekader te voldoen.

Het programma richt zich op de volgende vijf wederzijds versterkende initiatieven:

  • Verbetering van informatie-uitwisseling binnen de internationale gemeenschap
  • Verbetering van SWIFT-gerelateerde instrumenten voor klanten
  • Verbetering van de richtlijnen en omkadering
  • Ondersteuning van verhoogde controles voor transactiepatroon-herkenning
  • Verbetering van de ondersteuning bij dienstverlening door derden

Nu bij Fox-IT

Neem contact op

+31 (0) 15 284 79 99

fox@fox-it.com

Delft