Samen tegen cybercriminaliteit

Fox-IT partner van het Nederlands Cyber Collectief

Samen tegen cybercriminaliteit

Gisteren is het Nederlands Cyber Collectief, een initiatief van Nationale-Nederlanden, officieel gestart. Het Nederlands Cyber Collectief is een overkoepelend verbond dat gezamenlijke kennis en kracht inzet voor één doel: het effectief terugdringen van cybercriminaliteit voor het Nederlandse MKB.

Nederland is kwetsbaar

Uit onderzoek blijkt dat de cyberschade in Nederland naar schatting EUR 10 miljard per jaar bedraagt. Nu grote organisaties hun digitale toegangspoorten steeds beter beveiligen, verplaatst cybercriminaliteit zich richting het MKB. MKB-ers zijn vaak onvoldoende beschermd terwijl de potentiële financiële schade groot kan zijn. “Onderscheidend aan dit initiatief is dat we het onderwerp ‘Cyber’ toegankelijk maken voor de MKB-er, in de taal van de ondernemer.” aldus Christiaan Zwiers van het Nederlands Cyber Collectief.

Samen een vuist maken

Het bestrijden van cybercrime overstijgt individuele belangen en vraagt om grootschalige samenwerking van diverse partijen, commercieel en niet-commercieel, van multinationals en startups. Nationale-Nederlanden heeft het initiatief genomen voor het Nederlands Cyber Collectief en onder meer Fox-IT en Meld Misdaad Anoniem hebben zich aangesloten. Het voornaamste doel van het Nederlands Cyber Collectief is om van de huidige versnippering in aanpak, één geheel te maken en Nederland onaantrekkelijk te maken voor cybercriminelen. Cyberrisico’s nemen toe en internet maakt cybercriminelen machtig en gebruikers kwetsbaar. “We doen een oproep aan geïnteresseerde organisaties en individuen om zich aan te sluiten, om samen één vuist te maken” vult Zwiers aan.

Diensten

Naast gratis informatie en tips worden er ook betaalde diensten op de website www.nederlandscybercollectief.nl aangeboden. Zo is er een spoeddienst; de Cyberwacht, die de MKB-er kan bellen bij een hack en een Risico-Vindmachine die inzicht verschaft in het kwetsbaarheidsniveau van het MKB bedrijf. De basisdiensten worden op dit moment getest bij honderd MKB-ers. Begin 2017 is het dienstenpakket naar verwachting landelijk beschikbaar.

Nu bij Fox-IT

Neem contact op

+31 (0) 15 284 79 99

fox@fox-it.com

Delft