Catching an insider spy

Het gevaar van insider threats voor organisaties

Catching an insider spy

De insider threat is een dreiging die uitgaat van mensen binnen de organisatie, zoals (ex-medewerkers), aannemers, zakenpartners en derden. Sommige deskundigen stellen dat werknemers de grootste dreiging vormen voor bedrijven, omdat zij over legitieme referenties beschikken en toegang hebben tot gegevens en systemen die bij misbruik veel schade kunnen aanrichten.

Er bestaan vele definities van de insider threat. De CERT Division van het United States Software Engineering Institute definieert de insider threat als: ‘’een huidige of voormalige werknemer, contractant of zakenpartner die toegang heeft of heeft gehad tot het netwerk, systeem of gegevens van de organisatie en deze opzettelijk heeft misbruikt op een manier die de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van informatie van de organisatie negatief heeft beïnvloed.’’ De dader wordt een ‘malicious insider’ genoemd.

De gehele blog vindt u als download op deze pagina.

Nu bij Fox-IT

Neem contact op

+31 (0) 15 284 79 99

fox@fox-it.com

Delft