M&A Cyber Due Diligence Services

Ondersteunde onderzoeken voor koop- en verkooptrajecten

M&A Cyber Due Diligence Services

Hackers die kritieke bedrijfsprocessen verstoren, intellectuele eigendommen stelen of zich toegang verschaffen tot gevoelige klantendata. Cyberdreigingen zijn als reële risicofactor mede bepalend geworden voor de waarde van een onderneming.

Juist bij fusies, acquisities en desinvesteringen is inzicht in bedrijfsrisico’s cruciaal. Is of wordt het netwerk van de onderneming ongemerkt geïnfiltreerd en zo ja, welke schade is aangericht? Hoe kwetsbaar is de onderneming? Hoe kan de onderneming zich wapenen en tegen welke kosten? De antwoorden op deze vragen kunnen bepalend zijn voor de investment case en onderhandelingen over prijs en transactievoorwaarden.

Onze oplossing

Fox-IT biedt voor uiteenlopende klantvragen een breed pallet aan transactiegerelateerde cyber due diligence services. Zowel aan koopzijde als aan verkoopzijde. Van red flag assessments op basis van open-source intelligence, tot gedetailleerd onderzoek naar de oorzaken en bronnen van geïdentificeerde risico’s. Waar gewenst bieden wij een concreet actieplan met aanbevelingen en een inschatting van de daarvoor benodigde investeringen.

Onze due diligence services kunnen in scope en diepgang worden toegesneden op iedere specifieke situatie en zijn daarmee inpasbaar ongeacht het type transactie.

Beveiligingsanalyse

Bent u verkopende aandeelhouder, dan helpen wij u de onderneming vanuit een cyber security perspectief voor te bereiden op verkoop.  Dit doen wij door een uitgebreide beveiligingsanalyse uit te voeren, waarbij gekeken wordt naar de impact vanuit een technisch én business perspectief. De beveiligingsanalyse geeft u inzicht in het niveau van uw cyber security en laat zien hoe die in verhouding staat tot het dreigingslandschap van uw organisatie. Wij helpen u onze kennis om te zetten in een cybersecuritystrategie en begeleiden u in het verbeteren van het beveiligingsbeleid van uw organisatie. Cyberdreigingen en kwetsbaarheden worden aan de bedrijfsrisico’s gekoppeld, waarna we samen de juiste beveiligingsmaatregelen voor uw organisatie opstellen.

Tijdelijke netwerkmonitoring

Emergency Security Monitoring-service van Fox-IT geeft u tijdelijk monitoringmogelijkheden van het allerhoogste niveau. Met Emergency Security Monitoring kan binnen enkele dagen tijdelijke netwerkmonitoring worden opgezet voor een bepaalde periode waarin uw netwerk continu door onze beveiligingsanalisten wordt bewaakt. Emergency Security Monitoring schroeft uw beveiligingsniveau gedurende de meest kritieke fasen van uw verkoopproces op naar het allerhoogste niveau.

Key benefits

 • Forensic_DB
  Answers & Assurance

  Identify traces of (past) compromises and understand the extent and the severity of each compromise

 • Approved 01_DB
  Security Program Evaluation

  Improve your security posture and capabilities by evaluating your security program

 • Data more_DB
  Strategy & Roadmap

  Set strategy to improve effectiveness across security domains, and define implementation roadmap

 • Focus_DB
  Reduce Business Risk

  Draws on our collective expertise to deliver tailored and actionable recommendations to reduce business risks

 • Find_DB
  Observations & Gap Analysis

  Strengthen your security in line with the organization's threats and business goals

 • Document_DB
  Executive Briefing

  Brief on threat landscape and key findings and recommendations on business risk mitigation

Waarom Fox-IT

Fox-IT understands that security is an ongoing process that should cover detection, prevention, response and intelligence. Our security specialists have a thorough understanding of these elements, gained from extensive operational experience in providing a wide variety of security services. We have a long history of incorporating threat intelligence in our way of working. This is the key characteristic throughout the services we deliver.

We track the most serious threat actors and gathering and analyze threat intelligence on a 24/7 basis. Fox-IT applies its knowledge of the latest cyber threats directly in its services and uses it to design, build and validate innovative solutions that protect against both regular and advanced persistent threats. The resulting solutions are then utilized in our ongoing operations, professional services and made available to our clients. This approach has led to the development of one of the most advanced Security Operation Centers in the world.