Response Readiness Assessment

Is uw organisatie voorbereid op een cyber incident?

Response Readiness Assessment

Slechts een zeer klein aantal organisaties is in staat om effectief te reageren op cyberaanvallen. Doorgaans zijn er geen specifieke procedures of ICT-middelen voor cyber incidenten beschikbaar. Werknemers zijn vaak niet toegerust om onvoorziene incidenten adequaat af te handelen. Als er niet serieus wordt nagedacht over de vereisten waaraan gegevens moeten voldoen om als bewijs te kunnen worden gebruikt, kan er veel tijd, energie en geld verloren gaan aan het onderzoeken van cyberincidenten.

Onze oplossing

Als uw organisatie beter voorbereid is op cyber incidenten zal de doorlooptijd van een onderzoek lager zijn en zullen dus ook de kosten verminderen, terwijl de kwaliteit ervan wordt verbeterd.
Ook levert een onderzoek meer gedetailleerde resultaten op en is de kans groter dat de  analyse succesvol is. Het helpt ook enorm bij het voorkomen en beperken van incidenten en de beveiligingspositie van uw organisatie als geheel wordt verbeterd.
Ongeacht of wettelijke vereisten van toepassing zijn, kunnen respons-ready organisaties geloofwaardige en forensisch betrouwbare gegevens verzamelen en behouden. Het ervaren Forensics en Incident Response-team van Fox-IT helpt u bij het verbeteren van de reactiemogelijkheden bij uw organisatie.

Het doel van een Response Readiness Assessment

Het belangrijkste doel van een Response Readiness Assessment is om u te voorzien van advies en aanbevelingen over hoe u een hoger niveau van gereedheid voor cyber security onderzoek kunt bereiken. Fox-IT zal het huidige niveau van response-ready bij uw organisatie vaststellen en aanbevelingen doen om een meetbaar hoger volwassenheidsniveau te bereiken.

Key benefits

 • Data more_DB
  Assess your capabilities

  Experience realistic cyber incident readiness assessments to improve your capabilities

 • Collaborate 01_DB
  Learning through experience

  Independent assessment on your team's ability to respond to cyber attacks

 • Insight_DB
  Actionable recommendations

  Insights and best practices on where and how your capabilities can be improved

 • Data report_DB
  Detailed Reporting

  A report with validated findings and recommendations on next steps, and longer-term enhancements

 • Document_DB
  Exectutive brief

  Brief key findings and recommendations on response readiness improvement and business risk mitigation

Waarom Fox-IT

Cybersecurity is een continu proces van detectie, preventie, response en intelligence. Onze specialisten beschikken over grondige kennis van al deze aspecten. Die doen zij in de praktijk op door het uitvoeren van een groot aantal verschillende beveiligingsdiensten. Al sinds jaar en dag integreren we onze kennis van dreigingen in onze manier van werken. Dat is een belangrijk onderdeel van de diensten die we leveren.

We kijken naar de grootste dreigingen en analyseren die 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De opgedane kennis passen wij direct toe in onze diensten en we gebruiken deze kennis voor het ontwerpen, ontwikkelen en toetsen van innovatieve oplossingen die onze klanten beschermen tegen zowel ‘gewone’ als geavanceerde dreigingen. Door deze benadering hebben we een van ’s werelds meest geavanceerde Security Operations Centers kunnen opzetten.