Emergency Security Monitoring

Tijdelijke monitoring van het allerhoogste niveau

Emergency Security Monitoring

Het beveiligingsniveau van een organisatie is doorgaans afgestemd op de ‘normale’ dreigingen waarmee een organisatie te maken krijgt. Soms is het echter nodig om het niveau tijdelijk op te schroeven naar het allerhoogste niveau. Als u bijvoorbeeld moet onderhandelen over een overname, de jaarcijfers moet opstellen of een vermeend datalek moet onderzoeken, is meer waakzaamheid geboden.

Als het beveiligingsniveau wordt opgeschaald, betekent dat meer druk op de capaciteit van een organisatie. Vaak moet er dan extra worden geïnvesteerd in dure beveiligingsoplossingen en ICT-expertise. Bovendien moet de organisatie meteen kunnen reageren op noodgevallen, zowel tijdens kantooruren als daarbuiten.

De meeste organisaties zijn hier niet op voorbereid. Aanvullende maatregelen worden dan ook zelden genomen. Daardoor blijft het beveiligingsniveau onvoldoende, met name in precaire situaties – met alle mogelijke gevolgen van dien.

Onze oplossing

De Emergency Security Monitoring-service van Fox-IT geeft u tijdelijk monitoringmogelijkheden van het allerhoogste niveau. Met Emergency Security Monitoring kan binnen enkele dagen tijdelijke netwerkmonitoring worden opgezet voor een bepaalde periode waarin uw netwerk continu door onze beveiligingsanalisten wordt bewaakt.

Met Emergency Security Monitoring herstellen we de balans tussen uw beveiligingsniveau en de tijdelijk verhoogde risico’s, zonder dat er extra druk op de bedrijfsmiddelen wordt gelegd.

In het geval van onregelmatigheden wordt er direct actie ondernomen, in lijn met de gemaakte afspraken. Incidenten worden direct gemeld bij de aangewezen personen in uw organisatie. Door deze benadering weet u zeker dat potentiële problemen onmiddellijk, én vertrouwelijk, worden aangepakt.

Vervolgonderzoek

In het geval van incidenten zoals bedrijfsspionage, fraude, hacking of ongeautoriseerd gebruik van bedrijfsfaciliteiten is vervolgonderzoek soms noodzakelijk. Onze beveiligingsanalisten werken dan ook nauw samen met de onderzoekers van onze forensische afdeling, zodat er gedegen forensisch onderzoek kan worden verricht indien zulke incidenten zich voordoen. Dit vergroot de kans dat het incident volledig kan worden gereconstrueerd, terwijl de kans op permanente schade wordt beperkt. Ook blijft de juridische geldigheid van het onderzoek gewaarborgd.

Key benefits

 • Alert_DB
  Situational awareness

  Instant visibility on attacker activity to understand the scope of the breach as the basis for threat mitigation

 • Forensic_DB
  Forensic Readiness

  Data capture and storage for incident analysis and digital forensic research

 • 24-7_DB
  Instant Notification

  24/7 post-incident monitoring to immediately identify and report new irregularities and deviations

 • Focus_DB
  Zero Touch

  Passive information collection ensures no impact on the existing infrastructure

 • Agenda 01_DB
  Rapid Deployment

  Emergency montioring operations deployment within a day

 • Expand_DB
  Post-breach Scale Up

  Easy and flexible post-breach transition towards regular security monitoring service

Waarom Fox-IT

Cybersecurity is een continu proces van detectie, preventie, response en intelligence. Onze specialisten beschikken over grondige kennis van al deze aspecten. Die doen zij in de praktijk op door het uitvoeren van een groot aantal verschillende beveiligingsdiensten. Al sinds jaar en dag integreren we onze kennis van dreigingen in onze manier van werken. Dat is een belangrijk onderdeel van de diensten die we leveren.

We kijken naar de grootste dreigingen en analyseren die 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De opgedane kennis passen wij direct toe in onze diensten en we gebruiken deze kennis voor het ontwerpen, ontwikkelen en toetsen van innovatieve oplossingen die onze klanten beschermen tegen zowel ‘gewone’ als geavanceerde dreigingen. Door deze benadering hebben we een van ’s werelds meest geavanceerde Security Operations Centers kunnen opzetten.