Cyber Security Assessment

Maak een inschatting van uw beveiligingsniveau en plan vooruit

Cyber Security Assessment

Jarenlang hebben organisaties vooral preventieve maatregelen getroffen om zichzelf beter te beschermen tegen cyberdreigingen en te voldoen aan wet- en regelgeving. Helaas bieden deze preventieve maatregelen niet langer afdoende bescherming tegen cyberaanvallen en moeten ze worden uitgebreid om het beschermingsniveau te verhogen. Daarvoor is een meer dynamische aanpak nodig – gebaseerd op dreigingskennis, detectie- en responscapaciteiten. Zo kan een organisatie zich doeltreffend beschermen tegen de meest uiteenlopende cyberdreigingen.

Voor deze aanpak wordt informatie over de nieuwste dreigingen en aanvallen gebruikt. Hiermee verhogen we de weerbaarheid van uw organisatie en pakken we dreigingen aan op het moment dat ze zich voordoen. Bij preventie is het belangrijk om een moderne, gelaagde verdediging te bouwen, passend bij het dreigingslandschap. Dit verbetert de preventie én vergroot de kans op succesvolle detectie en herstel. Deze aanpak vormt de basis voor een volwassen beveiligingsstrategie, architectuurontwerp en beleidsvorming.

Mocht de preventie tekortschieten, dan stellen onze detectie- en responstools klanten in staat om afwijkend dataverkeer zo snel mogelijk te identificeren, te analyseren en te neutraliseren. Het doel is om direct te reageren zodra een beveiligingsincident plaatsvindt. Zo wordt verstoring van de bedrijfsprocessen zo veel mogelijk beperkt.

Het is belangrijk dat de directie en het management inzicht hebben in de beveiligingsrisico’s in hun organisatie-omgeving. En dat zij daarnaast in grote lijnen op de hoogte zijn van risicobeperking door middel van preventie, detectie en respons. Wij helpen u het dreigingslandschap van uw organisatie te begrijpen. Daarbij nemen we de actuele beveiligingsaanpak van uw organisatie als uitgangspunt voor het (her-)ontwerpen van een effectieve strategie en roadmap voor uw beveiliging.

Een uitgebreid en integraal Risk & Security Assessment is de eerste stap die veel van onze klanten zetten om te begrijpen hoe het staat met hun cybersecurity. Het Risk & Security Assessment omvat een concreet actieplan. In dit plan staan aanbevelingen die de grootste bedrijfsrisico’s door externe dreigingen en interne kwetsbaarheden zo veel mogelijk beperken.

De cybersecurity van een organisatie kan op veel verschillende manieren worden beoordeeld. Fox-IT levert de volgende diensten om u hierbij te helpen:

Meet de effectiviteit van uw externe verdediging

Wilt u weten hoe sterk uw verdediging is tegen hackers? Of hoe sterk uw interne verdediging is, mocht een hacker toch weet in te breken? Met Penetration Testing van Fox-IT zet u de eerste stap naar het beheersbaar maken van uw beveiligingsrisico’s. Tijdens deze testen maken we gebruik van de kwetsbaarheden die we hebben ontdekt. Zo kunnen we organisaties iets vertellen over de ernst van de gevolgen, wanneer andere partijen deze kwetsbaarheden zouden misbruiken.

Meet de effectiviteit van uw ICT-architectuur

Wilt u weten hoe goed uw ICT-architectuur is beveiligd? Met een Architecture Review beoordeelt Fox-IT hoe veilig uw huidige netwerkarchitectuur is, waar de zwakke plekken zitten, hoe de veiligheid kan worden verbeterd en welke aanpassingen u kunt doorvoeren om uw organisatie beter te beveiligen.

Ontdek of u bent aangevallen

Vraagt u zich misschien af of uw systemen al geïnfiltreerd zijn? Het Compromise Assessment van Fox-IT is een unieke, op intelligence gebaseerde service waarmee belangrijke sporen van toegang tot een netwerk of de daarop aanwezige informatiesystemen kunnen worden gedetecteerd. Fox-IT experts krijgen zo meer inzicht in uw IT-beveiliging.

Meet de effectiviteit van uw beveiligingsstructuur

Wilt u weten hoe goed uw Cyber Security Operations Center en/of Incident Response teams zijn voorbereid op echte aanvallen? De Red Teaming-dienst van Fox-IT is bedoeld om de weerbaarheid van uw organisatie tegen ernstige dreigingen te verbeteren. Dat doen we onder andere door zelf proberen in te breken, belangrijke (bedrijfsgerelateerde) flags te vangen en een uitvoerig rapport op te stellen over de problemen die we hebben aangetroffen. Daarnaast richten we ons ook op het coachen en voorlichten van uw Blue Team of crisisteam gedurende en na de Red Teaming-oefening.

Cybersecuritystrategie en -roadmap opstellen

Wilt u een uitgebreide beveiligingsanalyse laten uitvoeren, waarbij gekeken wordt naar de impact vanuit een technisch én business perspectief? Dit is een uitstekend vertrekpunt voor het opstellen van een cyberbeveiligingsstrategie en -roadmap. Onze Security Strategy Consulting geeft u inzicht in het niveau van uw cybersecurity en laat zien hoe die in verhouding staat tot het dreigingslandschap van uw organisatie. Wij helpen u onze kennis om te zetten in een cybersecuritystrategie en begeleiden u in het verbeteren van het beveiligingsbeleid van uw organisatie. Cyberdreigingen en kwetsbaarheden worden aan de bedrijfsrisico’s gekoppeld, waarna we samen de juiste beveiligingsmaatregelen voor uw organisatie opstellen.

Key benefits

 • Forensic_DB
  Answers & Assurance

  Identify traces of (past) compromises and understand the extent and the severity of each compromise

 • Insight_DB
  Effective learning by threat simulation

  Simulate the tools, tactics and procedures of real-world attackers that target your environment

 • Filter 01_DB
  Maturity Assessment

  Measure organization’s overall security posture, based on realistic, ‘no-holds-barred’ attack to improve resilience

 • Approved 01_DB
  Security Program Evaluation

  Improve your security posture and capabilities by evaluating your security program

 • Data more_DB
  Strategy & Roadmap

  Set strategy to improve effectiveness across security domains, and define implementation roadmap

 • Focus_DB
  Reduce Business Risk

  Draws on our collective expertise to deliver tailored and actionable recommendations to reduce business risks

Waarom Fox-IT?

Cybersecurity is een continu proces van detectie, preventie, response en intelligence. Onze specialisten beschikken over grondige kennis van al deze aspecten. Die doen zij in de praktijk op door het uitvoeren van een groot aantal verschillende beveiligingsdiensten. Al sinds jaar en dag integreren we onze kennis van dreigingen in onze manier van werken. Dat is een belangrijk onderdeel van de diensten die we leveren.

We kijken naar de grootste dreigingen en analyseren die 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De opgedane kennis passen wij direct toe in onze diensten en we gebruiken deze kennis voor het ontwerpen, ontwikkelen en toetsen van innovatieve oplossingen die onze klanten beschermen tegen zowel ‘gewone’ als geavanceerde dreigingen. Door deze benadering hebben we een van ’s werelds meest geavanceerde Security Operations Centers kunnen opzetten.