Architecture Review

Grondige evaluatie van uw IT-beveiligingsarchitectuur

Architecture Review

Een goede netwerkarchitectuur versterkt de beveiliging van uw IT-infrastructuur. Het is een essentieel hulpmiddel voor het voorkomen en beperken van de impact van beveiligingsinbreuken. Helaas ontbreekt bij veel organisaties deskundigheid om de kwaliteit van hun netwerkarchitectuur te bepalen.

Bovendien zijn er wetten en regels die organisaties dwingen hun architectuur op orde te hebben, zoals het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR) en de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR). Weet u wat deze wetgeving in de praktijk betekent?

Onze oplossing

Onze digitale beveiligingsmaatregelen zijn gericht op preventie, detectie, intelligence en respons. Een goede netwerkarchitectuur voorziet in belangrijke preventiemethoden. Tegelijkertijd maakt een transparante architectuur andere maatregelen mogelijk voor het beperken van de impact van een aanval.

Met de Architecture Review van Fox-IT wordt gekeken hoe veilig de bestaande netwerkarchitectuur is, waar de veiligheid kan worden verbeterend hoe dat het beste kan gebeuren.

Een Architecture Review begint met het verzamelen van informatie, die vervolgens wordt geanalyseerd om het volgende vast te stellen:

 • Welke netwerkverbindingen zijn er?
 • Welke oplossingen worden er gebruikt voor deze verbindingen en op basis waarvan is er voor die oplossingen gekozen?

Vervolgens worden de vereisten en behoeften van de organisatie vastgesteld. Op basis van een risicoanalyse bepalen we, samen met u, welke beveiligingsmaatregelen nog moeten worden getroffen.

Aanbevelingen

We doen heldere aanbevelingen voor aanpassingen van de netwerkarchitectuur. Die gaan uit van de huidige netwerkarchitectuur, de vastgestelde risico’s en onze eigen expertise, bijvoorbeeld op het gebied van wet- en regelgeving. We formuleren ook de basisvereisten voor een netwerkarchitectuur die kan dienen als startpunt voor een referentiearchitectuur.

Key benefits

 • Forensic_DB
  Increase awareness

  Improve your security architecture using facts and findings, not speculation

 • Time Management_DB
  Risk Management

  Manage the maturity and risk profile of your security architecture

 • Filter 01_DB
  Validation

  Make it measurable: Measure your overall IT security level

 • Data report_DB
  Detailed reporting

  A detailed report with actionable findings and recommendations

Waarom Fox-IT?

Cybersecurity is een continu proces van detectie, preventie, response en intelligence. Onze specialisten beschikken over grondige kennis van al deze aspecten. Die doen zij in de praktijk op door het uitvoeren van een groot aantal verschillende beveiligingsdiensten. Al sinds jaar en dag integreren we onze kennis van dreigingen in onze manier van werken. Dat is een belangrijk onderdeel van de diensten die we leveren.

We kijken naar de grootste dreigingen en analyseren die 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De opgedane kennis passen wij direct toe in onze diensten en we gebruiken deze kennis voor het ontwerpen, ontwikkelen en toetsen van innovatieve oplossingen die onze klanten beschermen tegen zowel ‘gewone’ als geavanceerde dreigingen. Door deze benadering hebben we een van ’s werelds meest geavanceerde Security Operations Centers kunnen opzetten.