Nieuwsbericht

Minister Grapperhaus en Staatssecretaris Keijzer bezoeken Fox-IT

Donderdag 16 januari jongstleden brachten Minister Ferd Grapperhaus (Justitie & Veiligheid) en Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) een werkbezoek aan Fox-IT.

(Economische) veiligheid
Digitalisering biedt enorme kansen voor de Nederlandse samenleving. Gelijktijdig vormt cybercriminaliteit een steeds grotere bedreiging voor onze veiligheid. Of het nu gaat om de bescherming van (bedrijfs)gevoelige informatie, innovatie, privacy of nationale veiligheid.

Minister Grapperhaus hierover: “Dit werkbezoek aan Fox-IT laat zien dat we succesvoller zijn als publieke- en private partijen constructief samenwerken. We moeten elkaar helpen met het doorgeven van signalen en leren van elkaars expertise.”

Ook vanuit economisch perspectief en in het kader van het waarborgen van onze welvarendheid vereist de toenemende digitalisering aandacht: “De Nederlandse economie en maatschappij zijn sterk afhankelijk van continue en betrouwbare digitale diensten en producten. Dat laat nu ook de actualiteit weer zien: één probleem heeft daarbij direct invloed op talloze andere plekken. Daarom is het zo belangrijk dat onze bedrijven, kennisinstellingen, overheden en consumenten goed en bewust omgaan met cyberrisico’s, zodat we de kansen van digitalisering kunnen benutten.” aldus Staatssecretaris Mona Keijzer.

Interactieve sessie
Na een woord van welkom door Managing Director Erik Ploegmakers gingen de Minister en de Staatssecretaris middels een interactieve sessie het gesprek aan met ervaringsdeskundigen van Fox-IT. Tijdens deze sessie kwamen de meest actuele cyberdreigingen met de daarbij komende uitdagingen aan bod waarna er actief van gedachten werd gewisseld over de essentiële samenwerking tussen de publieke- en private partijen op dit gebied.

Na deze sessie demonstreerden de ethische hackers van Fox-IT door middel van een live-hack hoe criminelen op een relatief eenvoudige wijze toegang kunnen verkrijgen tot computers en netwerken. Het werkbezoek werd afgerond met een bezoek aan het Security Operations Center van Fox-IT.

Naast de Minister en de Staatssecretaris waren ook Patricia Zorko (Plv. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en directeur Cyber Security), Hans de Vries (directeur Nationaal Cyber Security Centrum), Don O’Floinn (Coördinerend Adviseur Directie Cybersecurity), Jos de Groot (Directeur Digitale Economie) en Ghyslaine Krebbekx (Beleidsmedewerker Digitale Economie) aanwezig.

For a more secure society
  • Experts
  • Services
  • Technology