Een datalek kan grote gevolgen hebben voor een organisatie. Zeker nu per 25 mei 2018 de GDPR (General Data Protection Regulation) van kracht wordt, die boetes uitdeelt bij het niet (op tijd) melden van een datalek van persoonsgegevens.
Hoe voorkom je dat jouw organisatie gevoelige bedrijfsdata lekt? Hiervoor heb je een compleet beeld nodig van het bedrijfsnetwerk, maar ook onderhoud en beschikbaarheid van het netwerk vergen continu aandacht.

We vertellen je tijdens deze training niet welke firewall je moet gebruiken, maar je wordt door een ervaren systeembeheerder van Fox-IT in één dag meegenomen in de belangrijkste aspecten van secure systeembeheer.

Onderwerpen
Tijdens deze module komen de volgende onderdelen aan bod:

  • Het belang van IT Security
  • Access Control (omgaan met uitdelen van autorisatieverzoeken)
  • Password Management (policies en two-factor authenticatie)
  • Patch Management (versiebeheer, software updates, patches)

Benefits module
Na deze module weet je:

  • Waar de infrastructuur van jouw organisatie gevaar loopt en nog veiliger gemaakt kan worden.

Na deze module kan je:

  • Autorisatieverzoeken inschatten en beheren.
  • Op gestructureerde wijze nieuwe software of patches binnen de organisatie installeren.
  • Je team van beheerders beter aansturen om het netwerk veilig te houden

Voor wie?
Deze module is bedoeld voor systeembeheerders en leidinggevenden op het gebied van IT-infrastructuur.

Vereiste voorkennis
Basiskennis (vergelijkbaar met 1 a 2 jaar ervaring) van het beheren van servers en netwerken.

Twijfel je of je voldoende kennis hebt? Neem contact met ons op!