Organisaties worstelen met aspecten zoals welke afspraken en processen op het gebied van informatiebeveiliging in relatie tot bijvoorbeeld wet- en regelgeving vooraf (contractueel) moeten worden vastgelegd. Of welke risicomitigerende maatregelen getroffen moeten worden voor de bescherming van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van kritieke informatie.

De Fox-IT Cloud Security training is inhoudelijk gebaseerd  op het boek (ISC2 CCSP CBK) en kan tevens dienen als voorbereiding op het ISC2 CCSP examen. Dit boek ontvang je bij aanvang van de training.
Je krijgt genoeg ruimte voor het stellen van vragen en het delen van praktijkervaringen. Deze koppeling met de praktijk zorgt voor  een optimaal leereffect.

Onderwerpen
Tijdens deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Cloud architecturen
 • Cloud data beveiliging
 • Cloud platform en infrastructuur beveiliging
 • Cloud applicatie beveiliging
 • Cloud operations beveiliging
 • Legal & compliance issues

Benefits
Na deze module (h)erken je de volgende cloud security aspecten:

 • Architecturen
 • Activiteiten/rollen
 • Implementatievormen
 • Requirements / design / SLA aspecten
 • Cryptografische beveiligingsmogelijkheden
 • Identity & access management aspecten
 • Kansen en risico’s / bedreigingen
 • Audit frameworks
 • Data security lifecycle
 • Data storage en security
 • Data discovery en privacy
 • Data regulering en policies
 • Virtualisatie security
 • ID Federatie
 • BCP/DC
 • SDLC

Na deze module kan je:

 • Cloud risico’s inschatten voor je organisatie
 • Richting geven aan een cloud security roadmap
 • Mogelijke controle maatregelen voorstellen

Voor wie

 • Enterprise Architecten
 • Security Administrators
 • System Engineers
 • Security Architecten
 • Security Consultants
 • Security Engineers
 • Security Managers
 • Systeem Architecten

Voorkennis
Basiskennis van IT.