Risk Awareness een terugkerend probleem?

Belangrijke risico’s op het gebied van data privacy, compliance, integrity en security zijn voor veel organisaties en haar medewerkers een secundaire aangelegenheid. Primair is iedereen met zijn eigen taak bezig. Dat maakt een continue en afdoende aandacht voor deze risico’s een uitdaging. AYS levert een bijdrage aan een blijvende oplossing.

Hoe werkt AYS?

Je kunt systemen inrichten, procedures afspreken maar uiteindelijk ben je afhankelijk van de manier waarop mensen in de praktijk werken. AYS meet en ontwikkelt de kennis en awareness van de medewerkers. Met als ruggengraat een laagdrempelige game meet en ontwikkelt AYS kennis over de voor de organisatie relevante risico’s.

Wat zien we in de markt?

Het grootste deel van de aandacht en het beschikbare budget voor het mitigeren van risico’s, wordt door organisaties besteed aan de systemen (hardware) en de procedures en processen. De factor mens is nog vaak de sluitpost.
Awareness activiteiten kennen vaak een incidenteel karakter. Er ontbreekt regelmatig een visie op een langere termijn verbetering. Ook missen veel organisaties de kans om, over de diverse deelgebieden heen, een sterke en gezamenlijke aanpak te ontwikkelen.

Waarom werkt AYS?

AYS is langlopend, gestructureerd, actueel, interactief, gebaseerd op objectieve en subjectieve metingen, standaard en tegelijkertijd op inhoud en doelgroepindeling zeer dynamisch, gebruikmakend van ambassadeurs van het onderwerp.

AYS in de praktijk

Verscheidende organisaties zoals Pro Rail, de ROC’s, Achmea, Gasunie en NS hebben AYS al ontdekt en merken direct wat de impact is van deze aanpak.

 “Met AYS brengen we de awareness binnen de organisatie in kaart en kunnen we focus aanbrengen op die onderwerpen die aandacht nodig hebben” – (Pink Roccade, Lex Jansze CISO)

 “Met AYS zorgen we voor meer bewustwording aangaande informatiebeveiliging en privacy en kunnen we de vorderingen over de jaren heen meten” – (Saxion, Hans van der Wal CISO)

 

De game binnen uw organisatie spelen of op zoek naar meer informatie? Neem gerust contact op met Sophie van der Werf.

Sophie van der Werf

Inside Sales – FoxAcademy

foxacademy@fox-it.com